2013

09.2013

I GORZOWSKIE SENIORALIA. Inauguracją tego przedsięwzięcia była całodniowa impreza w Galerii Askana, na którą zaprosiliśmy osoby starsze wraz z całymi rodzinami. Tego dnia bezpłatnie skorzystać można było z badań i działań promujących profilaktykę:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – prowadziła Punkt informacyjno-edukacyjny w zakresie promowania zdrowego stylu życia, w którym prowadzone były konsultacje, porady oraz kolportaż materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki: chorób zakaźnych i nowotworów, szkodliwości palenia tytoniu, porady z zakresu racjonalnego odżywiania, porady z zakresu aktywności fizycznej, nauka samobadania piersi ( instruktaże połączone z pokazami i ćwiczeniami na fantomach). Ponadto wykonywane były bezpłatnie pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, tkanki tłuszczowej (BMI), tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Medyczne Studium Zawodowe zaproponowało: pokazy ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy oraz badało poziomu cukru we krwi. Ponadto odbyły się wykłady i zajęcia takie jak:
1. warsztaty makrobiotycznego odżywiania i gotowania
2. warsztaty nauki techniki zdobniczej decoupage oraz innych form twórczości artystycznej
3. pokazy, nauka i informacje na temat tańca Zumba GOLD
4. pokazy, nauka i informacje na temat TAI-CHI
5. pokazy i nauka gry w Boule
6. Klub Turystyki Pieszej Relax poprowadzi spacer po Gorzowie ,zakończony ciepłym posiłkiem
7. zorganizowany został TURNIEJ SZACHOWY dla seniorów
Odwiedzający imprezę mogli również skosztować makrobiotycznych smakołyków!

I senioralia

A oto krótka relacja z imprezy:
http://youtu.be/knmjfT65jS4

06-11.2013

Realizacja projektu „Akademia Dojrzałego Człowieka/dozwolona od lat 60-ciu”, w ramach programu ASOS z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 68 tys. zł. Naszym partnerem był Zespół Szkół Gastronomicznych. Projekt polegał na organizowaniu dla gorzowskich seniorów ciekawych zajęć edukacyjnych, rozwijających wiedzę, zainteresowania i umiejętności w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii oraz artystycznych prac manualnych. Towarzyszyło mu również 5 programów o seniorach i dla seniorów.

piwniczka piwniczka2 piwniczka3

 05.2013

Wniosek na realizacje projektu pn: „Akademia Dojrzałego Człowieka/dozwolona od lat 60-ciu”, jako jedyny z Gorzowa i pn części województwa lubuskiego uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskaliśmy na liście rankingowej 70 miejsce na 1773 złożone wnioski!

asos