2016

-realizator projektu pt „Obywatelscy siłacze”, dot partycypacji młodzieży w budżecie obywatelskim Gorzowa Wlkp. poprzez zaangażowanie 8528 młodych gorzowian  ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zgłoszenie przez nich 5 projektów do budżetu obywatelskiego

2016-1 2016-2

 

-partner w projekcie Srebrna reprezentacja, dofinansowanym w ramach Programu ASOS z MRPiPS, realizowanego przez Fabrykę Dobra. Zakładał włączenie 150 seniorów w proces partycypacji w budżecie obywatelskim i zintegrowanie seniorów z 5 dzielnic Gorzowa w działaniach na rzecz rozwoju polityki senioralnej w mieście.

srebrna

 

-organizator IV GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom

iv-gorzowskie-senioralia

senior senior-2 senior-3

-nieformalny partner Zachodniego Biura Inicjatyw Obywatelskich w projekcie ASOS pt „ASy”. Projekt polegał na aktywizacji seniorów na obszarach wiejskich, na których nie działają żadne organizacje seniorskie. Obszar realizacji: 12 wiosek po PGR-owskich powiatu gorzowskiego

jakis-projekt