2016

-realizator projektu pt „Obywatelscy siłacze”, dot partycypacji młodzieży w budżecie obywatelskim Gorzowa Wlkp. poprzez zaangażowanie 8528 młodych gorzowian  ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zgłoszenie przez nich 5 projektów do budżetu obywatelskiego

2016-1 2016-2

-organizator IV GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom

iv-gorzowskie-senioralia

senior senior-2 senior-3

-partner w proj. „ASy” realizowanym przez Zachodnie Biuro Inicjatyw Obywatelskich w ramach Programu  ASOS z MRPiPS. Projekt polegał na włączeniu 150 seniorów w proces partycypacji w budżecie obywatelskim, zintegrowanie seniorów z 5 dzielnic Gorzowa i działanie na rzecz rozwoju polityki senioralnej w mieście. Budżet: 85 000,00