2017

-partner Fundacji Się robi w projekcie pt „ Kolej na gminę Międzychód” , dofinansowanego przez P ASOS. Projekt polegał na zwiększeniu uczestnictwa os 60+ z gminy Międzychód w życiu społecznym, włączenie w proces partycypacji oraz zintegrowaniu ich w działaniach na rzecz utworzenia seniorskiej organizacji obywatelskiej w gminie Międzychód

-partner Kuźni Aktywności Obywatelskiej w projekcie pt.” Wytwórcy aktywności w pow. strzelecko-drezdeneckim” w ramach P FIO. Projekt dotyczył rozwijania aktywności obywatelskiej wśród młodzieży ze szkół ponadpodstowych z pow. strzelecko-drezdeneckiego

dzieciaki-i-blondyna dzieciaki-2

-organizator V GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom

– wsparcie budowy Kompleksu Aktywności Seniorskiej w Gorzowie Wlkp. – oddolnej inicjatywy gorzowskich organizacji pozarządowych, które bez wsparcia władz i dotacji podjęły się budowy 2 placówek seniorskich – Klubu Seniora oraz Seniorita Cafe.