2018

-realizacja projektu „STARTUJ Z FIO-NOWY POCZĄTEK” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich , Priorytet 1 Małe inicjatywy,  na obszarze subregionu gorzowskiego -pnczęści woj. lubuskiego. Dwuletni projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem  LGD Miedzy odrą a bobrem z Zaboru.

– organizator VI GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom.

 –  realizacja projektu „TV Lubuscy Seniorzy”, polegającego na realizacji 7 programów telewizyjnych dot. aktywności Lubuskich Seniorów

– wsparcie budowy Kompleksu Aktywności Seniorskiej w Gorzowie Wlkp. – oddolnej inicjatywy gorzowskich organizacji pozarządowych, które bez wsparcia władz i dotacji podjęły się budowy 2 placówek seniorskich – Klubu Seniora oraz Seniorita Cafe.

lubuscy-seniorzy