2018

-realizacja projektu  Startuj z FIO- NOWY POCZĄTEK , wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem”, polegającego na wsparciu młodych organizacji pozarządowych  oraz grup nieformalnych i samopomocowych na terenie woj. lubuskiego poprzez udzielenie im mikrodotacji.Projekt dofinansowany przez MRPiPS w ramach P FIO.

-realizacja projektu „TV Lubuscy Seniorzy”, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego polegającego na realizacji 7 programów telewizyjnych dot. aktywności Lubuskich Seniorów

lubuscy-seniorzy