2020

-01-11.2020r – realizator projektu „STARTUJ Z FIO-lubuskie lokalnie” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (NIW -CRSO), Priorytet 1 Małe inicjatywy,  na obszarze subregionu gorzowskiego -pn część woj. lubuskiego. Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem  LGD Miedzy odrą a bobrem z Zaboru. W 2020r na terenie woj. lubuskiego wsparto finansowo 60 młodych NGO, organizacji patronackich oraz  inicjatyw grup nieformalnych/ samopomocowych.

startuj z fio (1)

 

-03-12.2020r -realizator projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski pt. „Lubuska Gala Eko Pozytywnie Zakręconych”. Projekt wzmacniał pozytywne postawy ekologiczne wśród młodego pokolenia lubuszan, tworząć ” modę” na promowanie wśród młodzieży postaw sprzyjających trosce o środowisko.

gala plakat