2021

„Sieć Eko-aktywnych”

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt ma zainicjować działalność lubuskiej sieci eko-aktywnych młodzieżowych grup wolontariackich. Beneficjentami będzie młodzież z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich –łącznie 120 osób. Uaktywnione eko środowiska zintegrujemy i włączymy w partycypację społeczną na poziomie gmin, powiatów i województwa. Tym zadaniem chcemy rozpocząć dialog z władzami samorządowymi i wojewódzkimi na temat tworzenia warunków do rozwoju eko aktywności w społecznościach lokalnych w naszym województwie. Punktem kulminacyjnym naszego projektu będzie organizacja pierwszego Lubuskiego Forum Młodych Eko-aktywnych.

Gorąco zachęcamy do wizyty na stronie projektu „Sieć eko-aktywnych”

Active-citizens-fund@4x

cropped-lubuska_siec_logo_male-1