STARTUJ Z FIO – NOWY POCZĄTEK 2018

Ogłoszenie o konkursie– pobierz

Regulamin konkursu pobierz

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik numer 1: wzór wniosku o przyznanie mikrodotacji dla młodych organizacji pozarządowych i Patronów- pobierz

Załącznik numer 2: wzór wniosku o przyznanie mikrodotacji dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 3: wzór porozumienia ws. powołania grupy nieformalnej- pobierz

Załącznik numer 4: wzór porozumienia o współpracy pomiędzy grupą nieformalną a Patronem- pobierz

Załącznik numer 5: wzór karty oceny wstępnej- pobierz

Załącznik numer 6: wzór karty oceny właściwej dla młodych organizacji i Patronów- pobierz

Załącznik numer 7 wzór karty oceny właściwej dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 8 wzór umowy na realizację projektu dla młodych organizacji pozarządowych- pobierz

Załącznik numer 9 wzór umowy na realizację projektu dla Patronów- pobierz

Załącznik numer 10 wzór umowy na realizację projektu dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 11 zasady realizacji projektów- pobierz

Załącznik numer 12 wzór sprawozdania z realizacji projektu- pobierz

Umowa na realziację projektu pn. Startuj z FIO-Nowy początek- pobierz

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- pobierz

PUBLIKACJA-NAJCIEKAWSZE PROJEKTY-EDYCJA 2018- POBIERZ

Prezentacja dot. najciekawszych projektów- pobierz

Młode organizacje w liczbach (edycja 2018) –  pobierz
 
Mapka mikrodotacji – pobierz

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

fri-miniatura                                        fio-miniatura                                            lgd-miniatura