STARTUJ Z FIO -NOWY POCZĄTEK 2019

Listy rankingowe po ocenie merytorycznej STARTUJ z FIO EDYCJA 2019:

Młode organizacje (w tym Patroni grup nieformalnych/samopomocowych): POBIERZ

Grupy nieformalne/samopomocowe: POBIERZ

 

Każdy z wybranych projektów zostanie przypisany do jednego z operatorów, czyli do naszej Fundacji lub do Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem

Każdy z operatorów będzie miał pod opieką zarówno grupy jak i organizacje. Podział ma charakter terytorialny, ale w kilku przypadkach nasza Fundacja weźmie pod swoje skrzydła organizacje z południa.

Każdy z operatorów będzie kontaktował się indywidualnie ze wskazanymi poniżej Wniokodawcami.

GRUPY NIEFORMALNE/SAMOPOMOCOWE (zgodnie z nadanymi numerami wniosków)

Fundacja Rozwoju Holistycznego: 25/2019, 26/2019, 64/2019, 66/2019, 18/2019, 59/2019

Stowarzyszenie LGD: 13/2019, 62/2019, 74/2019, 65/2019,39/2019

MŁODE ORGANIZACJE/PATRONI (zgodnie z nadanymi numerami wniosków):

Fundacja Rozwoju Holistycznego: 17/2019, 19/2019, 41/2019, 49/2019, 43/2019, 33/2019, 23/2019, 51/2019, 28/2019, 88/2019, 32/2019, 63/2019, 1/2019, 47/2019, 85/2019, 84/2019.

Stowarzyszenie LGD: 38/2019, 10/2019, 4/2019, 89/2019, 6/2019, 44/2019, 68/2019, 40/2019, 42/2019, 15/2019, 45/2019, 36/2019, 73/2019, 76/2019, 9/2019, 12/2019, 71/2019, 34/2019, 80/2019, 93/2019, 21/2019, 77/2019, 94/2019, 7/2019, 78/2019, 79/2019, 20/2019, 81/2019

 

Lista złożonych wniosków w ramach STARTUJ z FIO EDYCJA 2019 – Pobierz

Ogłoszenie o konkursie EDYCJA 2019 – pobierz

Regulamin konkursu EDYCJA 2019 (aktualizacja CZERWIEC 2019) POBIERZ

Załączniki do Regulaminu EDYCJA 2019:

Załącznik numer 1: wzór wniosku o przyznanie mikrodotacji dla młodych organizacji pozarządowych i Patronów- pobierz

Załącznik numer 2: wzór wniosku o przyznanie mikrodotacji dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 3: wzór porozumienia ws. powołania grupy nieformalnej- pobierz

Załącznik numer 4: wzór porozumienia o współpracy pomiędzy grupą nieformalną a Patronem- pobierz

Załącznik numer 5: wzór karty oceny wstępnej- pobierz

Załącznik numer 6: wzór karty oceny właściwej dla młodych organizacji i Patronów- pobierz

Załącznik numer 7 wzór karty oceny właściwej dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 8 wzór umowy na realizację projektu dla młodych organizacji pozarządowych- pobierz

Załącznik numer 9 wzór umowy na realizację projektu dla Patronów- pobierz

Załącznik numer 10 wzór umowy na realizację projektu dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 11 zasady realizacji projektów- pobierz

 

Załącznik numer 12 wzór sprawozdania z realizacji projektu (pdf)- Pobierz (zmiana sierpień 2019)

Załącznik numer 12 wzór sprawozdania z realizacji projektu (doc) – Pobierz (zmiana sierpień 2019)

Umowa na realizację projektu pn. Startuj z FIO-Nowy początek- pobierz

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- pobierz


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

fri-miniatura                                        fio-miniatura                                            lgd-miniatura