Kadra

Prezes Zarządu: Milena Sieradzka

Członek Zarządu: Mikołaj Leszczyk

Rada Fundacji: Małgorzata Szawiel, Maria Nalewajczyk.