Na straży Puszczy Noteckiej

„Na Straży Puszczy Noteckiej” to projekt skierowany do Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenów gminnych przylegających do Puszczy Noteckiej, w których działają ekologiczne grupy wolontariackie. Celem jest zrzeszenie grupy, która będzie stała na Straży Puszczy Noteckiej i która w swoich działaniach obejmie pieczę nad zielonymi terenami puszczy. Na stronie https://straznicypuszczynoteckiej/ znajdują się aktualne informacje dotyczące realizowanych zadań.

Strona powstała w ramach projektu „Na straży Puszczy Noteckiej” dzięki dofinansowaniu przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.