NOWEFIO-lubuskie lokalnie 2021-2023

Od 2018 roku jesteśmy operatorem mikrograntów dla młodych NGO oraz grup nieformalnych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Między Odrą a Bobrem realizujemy obecnie trzyletni projekt pt. „NOWEFIO -LUBUSKIE LOKALNIE”, realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej informacji o projekcie na dedykowanej stronie:  https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/

 

„NOWEFIO-lubuskie lokalnie” to projekt, który realizowany będzie w latach 2021-2023 przez naszą Fundację wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Miedzy Odrą a Bobrem. Projekt polega na wsparciu organizacji pozarządowych młodych stażem działania (do 60m-cy od dnia rejestracji w KRS lub innym rejestrze) oraz wsparciu grup nieformalnych z terenu województwa lubuskiego, przy wykorzystaniu formuły małych grantów.  Planujemy udzielenie łącznie minimum 270 mikrodotacji. Równocześnie prowadzona będzie promocja, animacja oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, a liderów grup i młodych organizacji – realizatorów projektów obejmiemy wsparciem edukacyjnym w ramach LUBUSKIEJ SZKOŁY LIDERA.

NOWOUTWORZONA STRONA DLA PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM

https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/

 

 

 

„NOWEFIO-lubuskie lokalnie” zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023 to 2 255 728,00 zł