Sieć Eko-Aktywnych

Projekt pt „Sieć eko-aktywnych” ma zainicjować działalność lubuskiej sieci 12 eko-aktywnych młodzieżowych grup wolontariackich. Uaktywnione eko środowiska zintegrujemy i włączymy w partycypację społeczną. Punktem kulminacyjnym będzie organizacja pierwszego Lubuskiego forum młodych eko-aktywnych, i wspólnie z przedstawicielami władz wypracowanie założeń polityki rozwoju aktywizacji proekologicznej młodego pokolenia Lubuszan. Projekt dofinansowany został przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Szczegóły na stronie projektu: https://aktywniobywatele.org.pl/wyniki-i-konkursu…/

 

Z wielką radością informujemy, iż znaleźliśmy się na liście szczęśliwców, którzy otrzymają dotację w ramach I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Szczegóły

Projekt pt „Sieć eko-aktywnych”. Projekt ma zainicjować działalność lubuskiej sieci 12 eko-aktywnych młodzieżowych grup wolontariackich. Uaktywnione eko środowiska zintegrujemy i włączymy w partycypację społeczną. Punktem kulminacyjnym będzie organizacja pierwszego Lubuskiego forum młodych eko-aktywnych, i wspólnie z przedstawicielami władz wypracowanie założeń polityki rozwoju aktywizacji proekologicznej młodego pokolenia Lubuszan.

PROJEKT REALIZOWANY Z DOTACJI PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY FINANSOWANEGO PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ W RAMACH FUNDUSZY EOG.