SIEĆ EKO-AKTYWNYCH

Z wielką radością informujemy, iż znaleźliśmy się na liście szczęśliwców, którzy otrzymają dotację w ramach I konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. https://aktywniobywatele.org.pl/wyniki-i-konkursu…/

Projekt pt „Sieć eko-aktywnych”. Projekt ma zainicjować działalność lubuskiej sieci 12 eko-aktywnych młodzieżowych grup wolontariackich. Uaktywnione eko środowiska zintegrujemy i włączymy w partycypację społeczną. Punktem kulminacyjnym będzie organizacja pierwszego Lubuskiego forum młodych eko-aktywnych, i wspólnie z przedstawicielami władz wypracowanie założeń polityki rozwoju aktywizacji proekologicznej młodego pokolenia Lubuszan.