STARTUJ Z FIO – LUBUSKIE LOKALNIE 2020

 

 LISTY RANKINGOWE W RAMACH KONKURSU STARTUJ Z FIO – LUBUSKIE LOKALNIE

Lista podstawowa oraz lista wniosków niespełniających minimum punktowego dla Młodych NGO oraz Patronów

Lista podstawowa oraz lista wniosków niespełniających minimum punktowego dla Grup Nieformalnych

PODZIAŁ PROJEKTÓW POMIĘDZY OPERATORÓW

Każdy z wybranych projektów został przypisany do jednego z operatorów, czyli Fundacji Rozwoju Holistycznego lub LGD Między Odrą a Bobrem z Zaboru. Każdy z operatorów ma pod opieką zarówno grupy jak i organizacje. Podział ma charakter terytorialny, ale w kilku przypadkach Fundacja Rozwoju Holistycznego weźmie pod swoje skrzydła organizacje z południa a Stowarzyszenie LGD z północnej części woj. lubuskiego. Każdy z operatorów będzie kontaktował się indywidualnie ze wskazanymi poniżej Wnioskodawcami.

Podział wnioskodawców na Oferentów – młode organizacje pozarządowe w tym Patroni grup nieformalnych/samopomocowych

Podział wnioskodawców na Oferentów – grupy nieformalne/samopomocowe

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, wybranym wnioskodawcom którzy zostali wybrani do dofinansowania GRATULUJEMY. Będziemy się z Państwem kontaktować w celu zawarcia umowy.


 

Dzisiaj tj. 15.04.2020r rozpoczął się nabór wniosków do projektu „Startuj z FIO – lubuskie lokalnie” .Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD Między Odrą a Bobrem do 17.05.2020 r. prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com.

Projekt realizowany w ramach Programu FIO 2014-2020, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego