DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze wniosków – pobierz  (aktualizacja 17.04.2020)

Regulamin konkursu – pobierz (aktualizacja 17.04.2020)

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 wniosek FIO młode ngo i Patroni 2020 – pobierz

Załącznik nr 2 wniosek grupy nieformalne 2020 – pobierz

Załącznik nr 3 porozumienie utworzenie grupy nieformalnej 2020 – pobierz

Załącznik nr 4 porozumienie grupa patron 2020 – pobierz

Załącznik nr 5 Karta oceny wstępnej FIO 2020 – pobierz

Załącznik nr 6 Karta ocena właściwa NGO Patroni 2020 – pobierz

Załącznik nr 7 Karta oceny właściwa nieformalne 2020 – pobierz

Załącznik nr 8 umowa FIO Operator realizator NGO 2020 – aktualizacja 06/2020 pobierz

Załącznik nr 9 umowa FIO operator patron realizator 2020 – aktualizacja 06/2020 pobierz

Załącznik nr 10 umowa FIO operator grupa nieformalna 2020 – aktualizacja 06/2020 pobierz

Załącznik nr 11 Przygotowanie do umowy i realizacja projektów 2020 – pobierz

Załącznik nr 12 Wzór sprawozdania FIO 2020 – aktualizacja 08.09 Pobierz

Zgoda na wykorzystanie fotografii – pobierz

FIO umowa z NIW – pobierz

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – pobierz