STARTUJ Z FIO -NOWY POCZĄTEK 2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2019

Harmonogram spotkań informacyjno-promocyjnych realizowanych  w ramach projektu „Startuj z FIO- NOWY POCZĄTEK” (subregion gorzowski):

Powiat Termin spotkania Miejsce spotkania
MIASTO GORZÓW WLKP. 27.05.2019Godzina 10:00 Biuro projektu w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 34 -I piętro

66-400 Gorzów Wlkp.

GORZOWSKI 27.05. 2019 Godzina 17:00 Sala Wiejska w Rybakowieul. Lipowa 26, Rybakowo

66-415 Kłodawa

 

STRZELECKO-DREZDENECKI 31.05.2019 Godzina 16:00 Sala Wiejska w GościmcuGościmiec 94

66-542 Zwierzyn

 

ŚWIEBODZIŃSKI 04.06.2019 Godzina 17:00

 

Sala Wiejska w Szczańcu66-225 Szczaniec

 

MIĘDZYRZECKI 05.06.2019 Godzina 17:00

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowieul. Kościelna 23

66-443 Murzynowo

SULĘCIŃSKI 07.06.2019 Godzina 18:00

 

Sala Wiejska w Rudnicy66-435 Krzeszyce

 

SŁUBICKI 14.06.2019 Godzina 18:00

 

Świetlica Wiejska w SmogórachSmogóry 37

69-220 Ośno Lubuskie

 

Harmonogram spotkań organizowanych przez Fundację Rozwoju Holistycznego do pobrania: HARMONOGRAM FRH

Harmonogramy spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem do pobrania:

HARMONOGRAM MAJ

HARMONOGRAM CZERWIEC

 

Fotorelacje z inicjatyw

 1. Dobry zespół – skuteczna rehabilitacja STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ „SYNERGIA” ( Patron grupy nieformalnej Nowozatrudnieni)
 2. Zwycięzcy Niepodległości Grupa nieformalna” Rozruszajmy Staw!”
 3. Rozwój bazy do realizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich Fundacja NATURALnie (Młoda NGO)
 4. Wielopokoleniowe świętowanie Niepodległości w Rybakowie Grupa RAZEM DLA RYBAKOWA, Patron Koło gospodyń wiejskich w Rybakowie
 5. Bohaterowie Niepodległości Grupa nieformalna „Dla dzieci i młodzieży w Baczynie” ( Patron: Fundacja Rozwoju Holistycznego)
 6. Moja rodzina jest ekologiczna – promocja proekologicznych postaw wśród rodzin zamieszkujących obszary wiejskie Stowarzyszenie DUCATRIX ( młoda ngo)
 7. Pierwsze wyposażenie ASów w sprzęt Aktywni Sąsiedzi z Nowej Wioski (Młoda NGO)
 8. Senior w wirtualnym świecie Stowarzyszenie Lubuskiej Twórczości Seniorskiej (młoda ngo)
 9. MŁODZIEŻOWA TRANSFORMACJA Grupa nieformalna „Lokalni patrioci” (Patron: Fundacja Rozwoju Holistycznego)
 10. KAMERA,AKCJA! Grupa nieformalna „Bez granic” (Patron: Pracownia Twórczości Artystycznej)
 11. Projekt: EQ rozwój umiejętności społecznych Lubuskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Niepełnosprawnością (młoda ngo)
 12. Seniorzy na czasie LUBUSCY SENIORZY

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Listy rankingowe po ocenie merytorycznej STARTUJ z FIO EDYCJA 2019:

Młode organizacje (w tym Patroni grup nieformalnych/samopomocowych): POBIERZ

Grupy nieformalne/samopomocowe: POBIERZ

 

Każdy z wybranych projektów zostanie przypisany do jednego z operatorów, czyli do naszej Fundacji lub do Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem

Każdy z operatorów będzie miał pod opieką zarówno grupy jak i organizacje. Podział ma charakter terytorialny, ale w kilku przypadkach nasza Fundacja weźmie pod swoje skrzydła organizacje z południa.

Każdy z operatorów będzie kontaktował się indywidualnie ze wskazanymi poniżej Wniokodawcami.

GRUPY NIEFORMALNE/SAMOPOMOCOWE (zgodnie z nadanymi numerami wniosków)

Fundacja Rozwoju Holistycznego: 25/2019, 26/2019, 64/2019, 66/2019, 18/2019, 59/2019

Stowarzyszenie LGD: 13/2019, 62/2019, 74/2019, 65/2019,39/2019

MŁODE ORGANIZACJE/PATRONI (zgodnie z nadanymi numerami wniosków):

Fundacja Rozwoju Holistycznego: 17/2019, 19/2019, 41/2019, 49/2019, 43/2019, 33/2019, 23/2019, 51/2019, 28/2019, 88/2019, 32/2019, 63/2019, 1/2019, 47/2019, 85/2019, 84/2019.

Stowarzyszenie LGD: 38/2019, 10/2019, 4/2019, 89/2019, 6/2019, 44/2019, 68/2019, 40/2019, 42/2019, 15/2019, 45/2019, 36/2019, 73/2019, 76/2019, 9/2019, 12/2019, 71/2019, 34/2019, 80/2019, 93/2019, 21/2019, 77/2019, 94/2019, 7/2019, 78/2019, 79/2019, 20/2019, 81/2019

Lista złożonych wniosków w ramach STARTUJ z FIO EDYCJA 2019 – Pobierz

Ogłoszenie o konkursie EDYCJA 2019 – pobierz

Regulamin konkursu EDYCJA 2019 (aktualizacja CZERWIEC 2019) – POBIERZ

Załączniki do Regulaminu EDYCJA 2019:

Załącznik numer 1: wzór wniosku o przyznanie mikrodotacji dla młodych organizacji pozarządowych i Patronów- pobierz

Załącznik numer 2: wzór wniosku o przyznanie mikrodotacji dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 3: wzór porozumienia ws. powołania grupy nieformalnej- pobierz

Załącznik numer 4: wzór porozumienia o współpracy pomiędzy grupą nieformalną a Patronem- pobierz

Załącznik numer 5: wzór karty oceny wstępnej- pobierz

Załącznik numer 6: wzór karty oceny właściwej dla młodych organizacji i Patronów- pobierz

Załącznik numer 7 wzór karty oceny właściwej dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 8 wzór umowy na realizację projektu dla młodych organizacji pozarządowych- pobierz

Załącznik numer 9 wzór umowy na realizację projektu dla Patronów- pobierz

Załącznik numer 10 wzór umowy na realizację projektu dla grup nieformalnych/samopomocowych- pobierz

Załącznik numer 11 zasady realizacji projektów- pobierz

 

Załącznik numer 12 wzór sprawozdania z realizacji projektu (pdf)- Pobierz (zmiana sierpień 2019)

Załącznik numer 12 wzór sprawozdania z realizacji projektu (doc) – Pobierz (zmiana sierpień 2019)

Umowa na realizację projektu pn. Startuj z FIO-Nowy początek- pobierz

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- pobierz

 

LOGOTYPY DO POBRANIA

Logotyp FIO- pobierz

Logotyp LGD- pobierz

Logotyp FRH- pobierz