WITAMY NA STRONIE FUNDACJI ROZWOJU HOLISTYCZNEGO

Od 2010 roku nasza Fundacja podejmuje różnego rodzaju inicjatywy społeczne i obywatelskie, angażując w nie społeczności lokalne województwa lubuskiego. Od 2012 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Specjalizujemy się w animacji lokalnej, w dużej mierze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. lubuskim.

Od 2018 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Między Odrą a Bobrem jesteśmy operatorem mikrograntów dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie województwa lubuskiego, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nasze działania w dużej mierze koncentrują się również na działalności proekologicznej. Jednym z realizowanych obecnie projektów jest projekt pt. „Na Straży Puszczy Noteckiej” dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. To projekt skierowany starszych klas Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenów gminnych przylegających do Puszczy Noteckiej, w których działają ekologiczne grupy wolontariackie a jego celem jest objęcie pieczy nad zielonymi terenami puszczy.