Historia działalności

2023
+

-Operator mikrograntów dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie województwa lubuskiego, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. W 2023 roku w ramach projektu dofinansowano 90 inicjatyw.


-realizator projektu „Na Straży Puszczy Noteckiej” . Projekt dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Skierowany do Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenów gminnych przylegających do Puszczy Noteckiej, w których działają ekologiczne grupy wolontariackie. Celem projektu było zrzeszenie grupy, która będzie stała na Straży Puszczy Noteckiej i która w swoich działaniach obejmie pieczę nad zielonymi terenami puszczy. Strona projektowa: https://straznicypuszczynoteckiej/

2022
+

-Operator mikrograntów dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie województwa lubuskiego, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. W 2022 roku w ramach projektu dofinansowano 90 inicjatyw.


-realizator projektu „Na Straży Puszczy Noteckiej” . Projekt dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Skierowany do Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z terenów gminnych przylegających do Puszczy Noteckiej, w których działają ekologiczne grupy wolontariackie. Realizacja projektu zakończy się w 2023 roku. Celem projektu jest zrzeszenie grupy, która będzie stała na Straży Puszczy Noteckiej i która w swoich działaniach obejmie pieczę nad zielonymi terenami puszczy. Bieżące informacje znajdują się na stronie projektu: https://straznicypuszczynoteckiej/

2021
+

-Operator mikrograntów dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie województwa lubuskiego, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. W 2021 roku w ramach projektu dofinansowano 92 inicjatywy.

-Realizator projektu „Sieć Eko-aktywnych”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Projekt ma zainicjować działalność lubuskiej sieci eko-aktywnych młodzieżowych grup wolontariackich. Beneficjentami będzie młodzież z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich –łącznie 120 osób. Uaktywnione eko środowiska zintegrujemy i włączymy w partycypację społeczną na poziomie gmin, powiatów i województwa. Tym zadaniem chcemy rozpocząć dialog z władzami samorządowymi i wojewódzkimi na temat tworzenia warunków do rozwoju eko aktywności w społecznościach lokalnych w naszym województwie. Punktem kulminacyjnym naszego projektu będzie organizacja pierwszego Lubuskiego Forum Młodych Eko-aktywnych. Gorąco zachęcamy do wizyty na stronie projektu „Sieć eko-aktywnych”

2020
+

-01-11.2020r – realizator projektu „STARTUJ Z FIO-lubuskie lokalnie” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (NIW -CRSO), Priorytet 1 Małe inicjatywy, na obszarze subregionu gorzowskiego -pn część woj. lubuskiego. Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Miedzy odrą a bobrem z Zaboru. W 2020r na terenie woj. lubuskiego wsparto finansowo 60 młodych NGO, organizacji patronackich oraz inicjatyw grup nieformalnych/ samopomocowych.

-realizator projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski pt. „Lubuska Gala Eko Pozytywnie Zakręconych”. Projekt wzmacniał pozytywne postawy ekologiczne wśród młodego pokolenia lubuszan, tworząć ” modę” na promowanie wśród młodzieży postaw sprzyjających trosce o środowisko.

2019
+

– realizator projektu „KULTURALNIE, AKTYWNIE i TWÓRCZO” w ramach P ASOS , zasięg: 25 nieformalnych grup seniorskich działających w obszarze kultury, twórczości ludowej, pielęgnujących tradycję i zwyczaje ludowe, z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. lubuskim, 250 beneficjentów. Głównym rezultatem projektu jest zintegrowanie tego środowiska, zrzeszenie, zaangażowanie ich w proces partycypacji – konsultacje społeczne dot. planowania wydatków w budżecie woj. lubuskiego na 2020r oraz gmin, w których działają te grupy i zwiększanie umiejętności 250 beneficjentów w promowaniu swoich działań, poprawa widoczności ich działalności w Internecie.

-realizacja projektu „STARTUJ Z FIO-NOWY POCZĄTEK” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich , Priorytet 1 Małe inicjatywy, na obszarze subregionu gorzowskiego -pn części woj. lubuskiego. Dwuletni projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Miedzy odrą a bobrem z Zaboru.

– organizator VII GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom.

2018
+

-realizacja projektu „STARTUJ Z FIO-NOWY POCZĄTEK” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich , Priorytet 1 Małe inicjatywy, na obszarze subregionu gorzowskiego -pnczęści woj. lubuskiego. Dwuletni projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Miedzy odrą a bobrem z Zaboru.

– organizator VI GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom.

– realizacja projektu „TV Lubuscy Seniorzy”, polegającego na realizacji 7 programów telewizyjnych dot. aktywności Lubuskich Seniorów
– wsparcie budowy Kompleksu Aktywności Seniorskiej w Gorzowie Wlkp. – oddolnej inicjatywy gorzowskich organizacji pozarządowych, które bez wsparcia władz i dotacji podjęły się budowy 2 placówek seniorskich – Klubu Seniora oraz Seniorita Cafe.

2017
+

-partner Fundacji Się robi w projekcie pt „ Kolej na gminę Międzychód” , dofinansowanego przez P ASOS. Projekt polegał na zwiększeniu uczestnictwa os 60+ z gminy Międzychód w życiu społecznym, włączenie w proces partycypacji oraz zintegrowaniu ich w działaniach na rzecz utworzenia seniorskiej organizacji obywatelskiej w gminie Międzychód

-partner Kuźni Aktywności Obywatelskiej w projekcie pt.” Wytwórcy aktywności w pow. strzelecko-drezdeneckim” w ramach P FIO. Projekt dotyczył rozwijania aktywności obywatelskiej wśród młodzieży ze szkół ponadpodstowych z pow. strzelecko-drezdeneckiego

-organizator V GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom

– wsparcie budowy Kompleksu Aktywności Seniorskiej w Gorzowie Wlkp. – oddolnej inicjatywy gorzowskich organizacji pozarządowych, które bez wsparcia władz i dotacji podjęły się budowy 2 placówek seniorskich – Klubu Seniora oraz Seniorita Cafe.

2016
+

-realizator projektu pt „Obywatelscy siłacze”, dot partycypacji młodzieży w budżecie obywatelskim Gorzowa Wlkp. poprzez zaangażowanie 8528 młodych gorzowian ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zgłoszenie przez nich 5 projektów do budżetu obywatelskiego

-organizator IV GORZOWSKICH SENIORALIÓW, miesięcznego wydarzenia dedykowanego gorzowskim seniorom

-partner w proj. „ASy” realizowanym przez Zachodnie Biuro Inicjatyw Obywatelskich w ramach Programu ASOS z MRPiPS. Projekt polegał na włączeniu 150 seniorów w proces partycypacji w budżecie obywatelskim, zintegrowanie seniorów z 5 dzielnic Gorzowa i działanie na rzecz rozwoju polityki senioralnej w mieście. Budżet: 85 000,00

2015
+

– realizacja projekt pt. „Przybyliśmy tu pierwsi” – projekt dofinansowany przez UM Gorzowa Wlkp. W tym roku mija już 70 lat odkąd Landsberg stał się Gorzowem, na ulicach zamilkł język niemiecki, a zaczął rozbrzmiewać polski . Ten fakt znamy z historii. Lecz co tak naprawdę działo się w momencie przełomu? Jak wyglądał proces wymiany mieszkańców? Czy był bardzo bolesny? Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo już od dzisiaj w Radiu Plus Gorzów. W kilku odcinkach usłyszymy opowieści pierwszych polskich mieszkańców, świadków i uczestników wydarzeń. Dowiemy się jak zapamiętali obraz miasta i ludzi z tamtych trudnych i dziwnych czasów. Historia Landsberga, który stał się Gorzowem w reportażach dokumentalnych Małgorzaty Wrześniak od poniedziałku do czwartku. Muzykę skomponował Paweł Gorzkiewicz. Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu Miasta Gorzowa.

-Gorzowskich Seniorów zaprosiliśmy do wzięcia udziału w projekcie SUPER SENIOR, dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS. W październiku i listopadzie przeprowadziliśmy 400 godzin różnego rodzaju zajęć dla 500 gorzowskich seniorów m.in.: warsztaty nauki makrobiotycznego odżywiania i gotowania, zumbę, warsztaty optymizmu, warsztaty wizażu dla seniora, warsztaty komputerowe, wykorzystywanie internetu w życiu codziennym, warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty florystyczne, naukę samoobrony, czy wykłady na temat form wyłudzeń i oszustw stosowanych wobec osób starszych. Ponadto wyemitowane zostało 10 programów telewizyjnych, nakierowanych na ukazanie pozytywnego wizerunku osób starszych i starości, potencjału i wartości jakie ma ta najliczniejsza grupa społeczna w naszym mieście oraz form aktywnego starzenia się.

-III Gorzowskie Senioralia. Inauguracją tegorocznych Gorzowskich Senioraliów było złożenie projektu uchwały mającej na celu wprowadzenie w mieście GORZOWSKIEJ KARTY SENIORA pod obrady Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzowskich seniorów zaprosiliśmy do wzięcia udziału w projekcie SUPER SENIOR -zorganizowane zostało 400 godzin różnego rodzaju zajęć dla 500 seniorów, począwszy od nauki makrobiotycznego odżywiania i gotowania, zumby, warsztatów optymizmu, wizażu dla seniora, po warsztaty komputerowe, wykorzystywanie Internetu w życiu codziennym, warsztaty tworzenia biżuterii czy florystyczne. Była również możliwość skorzystania przez seniorów z warsztatów samoobrony oraz wykładów na temat form wyłudzeń i oszustw stosowanych wobec osób starszych.

-Realizacja projektu „WYtwórcy aktywności”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez MPiPS. Pod okiem specjalistów młodzież kręciła materiały służące do stworzenia 6 obywatelskich klipów. Młodzież zaprezentowała zróżnicowane procesy myślowe i skojarzenia, ukazała czym jest dla nich obywatelskość i jak jest ona ważna.

2014
+

– II GORZOWSKIE SENIORALIA!!!
Podczas tegorocznej edycji rozkręcamy inicjatywę utworzenia GORZOWSKIEJ KARTY SENIORA Gorzowska Karta Seniora – to projekt, współtworzony z gorzowskimi organizacjami pozarządowymi. Gorzowska Karta Seniora to program skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających w Gorzowie. Dzięki uczestniczeniu w programie Gorzowskiej Karty Seniora, Seniorzy będą mogli korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, będzie mógł przystąpić do programu bez żadnych warunków wstępnych – wypełniania formularzy czy rejestracji i skorzystać z atrakcyjnych ofert i rabatów. Warto wspomnieć, że udział w programie jest bezpłatny. Realizacji projektu towarzyszył cykl programów telewizyjnych. Projekt dofinansowany został przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

-Zrealizowaliśmy film i serial dokumentalny, które przybliżyły historię przejazdów przez Gorzów Rajdu Monte Carlo w latach 1969-1975. Wydarzenia te są niemal nieznane większości mieszkańców miasta. Gorzowską historię RMC i późniejszego powstania środowiska rajdowego osadziliśmy w historii Landsberga i Gorzowa. Film opowiadał także o latach powojennych i odbudowującym się przemyśle. Przede wszystkim to film o ludziach, dla których Gorzów stał się miejscem, gdzie mogli realizować swoje pasje, tym samym nadawali koloryt miastu, przyczyniali się do jego rozwoju. Dzięki nim nazwa Gorzów była propagowana w kraju i zagranicą.
Realizatorzy filmu spędzili 24 dni na palnie zdjęciowym. Ekipa filmowa przejechała 5,500 km przez Polskę, Niemcy, Francję, Szwajcarię, Włochy i Monako. Z kamerą pojawiliśmy się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Berlinie, Lipsku, Turynie, Monte Carlo, Monako, Bazylea, Strasburg, Miluza, Lion, Gap, Genewa, Grenoble, Sisteron, Briancon, Sinsheim, Speyer. Projekt zostal dofinansowany przez Miasto Gorzów i mecenat.

-Z gorzowskimi ngo współtworzyliśmy „Pociąg do aktywności obywatelskiej..” Projekt polegał na stworzeniu makiety kolejowej obrazującej świat aktywnych obywateli oraz taki, w którym brak jest obywatelskiego zaangażowania. Składy poruszające się po makiecie do samodzielnego sterowania służyły nam do przeprowadzania dość nietypowych prelekcji dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych z Gorzowa na temat wartości obywatelskiego angażowania się w życie swojego miasta czy osiedla. Projekt dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

-Od lutego do czerwca 2014 r. w C.H. Panorama miała miejsce Akademia Animacji „Klatka Po Klatce”, projekt realizowany przez Fundacje Fabrykę Aktywności Młodych i Galaktykę Art., których byliśmy Partnerem. Akademia Animacji Klatka Po Klatce to projekt edukacyjno-artystyczny, do którego zaproszeni zostali uczniowie gorzowskich podstawówek, gimnazjów i liceów. Przez kilka miesięcy tworzyli makiety, zdjęcia metodą pokaltkową i poznawali tajniki animacji poklatkowej. Zjawiskowe postacie i atrybuty makiet stanowiły tło dla filmów animowanych, które osobiście wykonywali młodzi pasjonaci. Finał odbył się w Miejskim Ośrodku Sztuki, gdzie wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć swoje dzieła na dużym ekranie, na oficjalnej premierze. Solida praca młodych uczestników w postaci trzech animowanych klipów została doceniona i nagrodzona nie tylko dyplomami, ale i gromkimi brawami.

-W okresie letnim, w Gorzowie Wlkp., w „Piwniczce”, przy ul. Składowej 11 odbywały się cotygodniowe „Spotkania ze zdrowiem”. Spotkania organizowała Fundację Rozwoju Holistycznego i Szkoła Żywienia Naturalnego, a prowadził je Kazimierz Kłodawski – specjalista z zakresu żywienia człowieka i promocji zdrowia. Tematem wykładów były występujące dziś choroby cywilizacyjne oraz metody ich zapobiegania i leczenia, dzięki naturalnym terapiom, szczególnie poprzez określony sposób odżywiania.

2013
+

-I GORZOWSKIE SENIORALIA. Inauguracją tego przedsięwzięcia była całodniowa impreza w Galerii Askana, na którą zaprosiliśmy osoby starsze wraz z całymi rodzinami. Tego dnia bezpłatnie skorzystać można było z badań i działań promujących profilaktykę:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – prowadziła Punkt informacyjno-edukacyjny w zakresie promowania zdrowego stylu życia, w którym prowadzone były konsultacje, porady oraz kolportaż materiałów edukacyjnych w zakresie profilaktyki: chorób zakaźnych i nowotworów, szkodliwości palenia tytoniu, porady z zakresu racjonalnego odżywiania, porady z zakresu aktywności fizycznej, nauka samobadania piersi ( instruktaże połączone z pokazami i ćwiczeniami na fantomach). Ponadto wykonywane były bezpłatnie pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, tkanki tłuszczowej (BMI), tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Medyczne Studium Zawodowe zaproponowało: pokazy ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy oraz badało poziomu cukru we krwi. Ponadto odbyły się wykłady i zajęcia takie jak:
1. warsztaty makrobiotycznego odżywiania i gotowania
2. warsztaty nauki techniki zdobniczej decoupage oraz innych form twórczości artystycznej
3. pokazy, nauka i informacje na temat tańca Zumba GOLD
4. pokazy, nauka i informacje na temat TAI-CHI
5. pokazy i nauka gry w Boule
6. Klub Turystyki Pieszej Relax poprowadzi spacer po Gorzowie ,zakończony ciepłym posiłkiem
7. zorganizowany został TURNIEJ SZACHOWY dla seniorów
Odwiedzający imprezę mogli również skosztować makrobiotycznych smakołyków!
A oto krótka relacja z imprezy:
http://youtu.be/knmjfT65jS4


-Realizacja projektu „Akademia Dojrzałego Człowieka/dozwolona od lat 60-ciu”, w ramach programu ASOS z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 68 tys. zł. Naszym partnerem był Zespół Szkół Gastronomicznych. Projekt polegał na organizowaniu dla gorzowskich seniorów ciekawych zajęć edukacyjnych, rozwijających wiedzę, zainteresowania i umiejętności w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii oraz artystycznych prac manualnych. Towarzyszyło mu również 5 programów o seniorach i dla seniorów.


A oto krótka relacja z imprezy:
http://youtu.be/knmjfT65jS4


-Realizacja projektu „Akademia Dojrzałego Człowieka/dozwolona od lat 60-ciu”, w ramach programu ASOS z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 68 tys. zł. Naszym partnerem był Zespół Szkół Gastronomicznych. Projekt polegał na organizowaniu dla gorzowskich seniorów ciekawych zajęć edukacyjnych, rozwijających wiedzę, zainteresowania i umiejętności w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, nowych technologii oraz artystycznych prac manualnych. Towarzyszyło mu również 5 programów o seniorach i dla seniorów.

2012
+

-Fundacja Rozwoju Holistycznego stała się inicjatorem i organizatorem akcji „Dzień Ryby”. Zorganizowaliśmy happening i nakręciliśmy program telewizyjny, prowokujący do refleksji i zachęcający do tego, by w Dniu Ryby zostawić ryby w spokoju – żywe i żyjące swoim życiem. Okazać im szacunek, który wyklucza krzywdzenie i zabijanie. Emisja objęła swoim zasięgiem 30 gmin północnej części naszego województwa oraz 6 gmin pd. części woj. zach-pomorskiego. Dofinansowano w ramach Mecenatau.

-Uczestnictwo w szkoleniu pn. „Aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013”, które odbyło się w Gorzowie Wlkp.

-Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Zostaliśmy wpisani przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

-Współorganizacja największej lokalnej akcji – IX edycji Magazynów Św. Mikołaja w partnerstwie. Zasięg akcji to 6 gmin północnej części województwa Lubuskiego, która zaktywizowała 500 wolontariuszy ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zaprosiła do wspólnego zapełniania Magazynów tysiące osób i obdarowała 2000 paczkami dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Akcja uzyskała Honorowy patronat Prezydenta i Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Kuratora Oświaty. Partnerem akcji było Radio ESKA.

-8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, chcąc promować postawy zwiększające świadomość żywieniową gorzowian a także aktywnie obchodzić ten dzień przeprowadziliśmy w Gorzowie Wlkp. kampanię medialną, promującą obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania oraz happening „Plasterek zdrowia”. Akcja mówiła o tym, że tego dnia hasło: „Jesteśmy tym, co jemy” powinno nabrać szczególnego znaczenia, a fast foody, tłuste i niezdrowe produkty, potrawy pełne konserwantów i wzmacniaczy smaku nie powinny nam przejść przez gardło. Zwracaliśmy uwagę, na to że, jedzenie i jego jakość oddziałują na komfort naszego życia w sposób większy niż zdajemy sobie z tego sprawę i że to, co jemy ma podstawowy wpływ na nasz organizm, odbija się na naszym zdrowiu, dobrym lub złym samopoczuciu, dlatego też sami sobie możemy zarówno pomóc, jak i zaszkodzić. Zwracaliśmy również uwagę, że samodzielne dbanie o swoje nawyki żywieniowe – zmiana sposobu odżywiania jest często skutecznym lekarstwem na różne dolegliwości, a zdrowe odżywianie nie jest ani kosztowne, ani skomplikowane ani nudne.

-Współorganizacja największej lokalnej akcji – IX edycji Magazynów Św. Mikołaja w partnerstwie. Zasięg akcji to 6 gmin północnej części województwa Lubuskiego, która zaktywizowała 500 wolontariuszy ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zaprosiła do wspólnego zapełniania Magazynów tysiące osób i obdarowała 2000 paczkami dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Akcja uzyskała Honorowy patronat Prezydenta i Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Kuratora Oświaty. Partnerem akcji było Radio ESKA.

-8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, chcąc promować postawy zwiększające świadomość żywieniową gorzowian a także aktywnie obchodzić ten dzień przeprowadziliśmy w Gorzowie Wlkp. kampanię medialną, promującą obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania oraz happening „Plasterek zdrowia”. Akcja mówiła o tym, że tego dnia hasło: „Jesteśmy tym, co jemy” powinno nabrać szczególnego znaczenia, a fast foody, tłuste i niezdrowe produkty, potrawy pełne konserwantów i wzmacniaczy smaku nie powinny nam przejść przez gardło. Zwracaliśmy uwagę, na to że, jedzenie i jego jakość oddziałują na komfort naszego życia w sposób większy niż zdajemy sobie z tego sprawę i że to, co jemy ma podstawowy wpływ na nasz organizm, odbija się na naszym zdrowiu, dobrym lub złym samopoczuciu, dlatego też sami sobie możemy zarówno pomóc, jak i zaszkodzić. Zwracaliśmy również uwagę, że samodzielne dbanie o swoje nawyki żywieniowe – zmiana sposobu odżywiania jest często skutecznym lekarstwem na różne dolegliwości, a zdrowe odżywianie nie jest ani kosztowne, ani skomplikowane ani nudne.

2011
+

-W tym czasie nasza organizacja była Partnerem akcji „Magazyny Św. Mikołaja”, która zaangażowała 500 wolontariuszy ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Akcja uzyskała Honorowy patronat Prezydenta i Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Kuratora Oświaty.

-Członkowie naszej Fundacji wzięli udział w „Szkoleniu z zakresu pisania, realizowania i rozliczania projektów”, organizowanym przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej w Jesionce.

-Od sierpnia do grudnia Fundacja była partnerem Akademii Aktywności Młodych i Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct, w przeprowadzeniu konkursu „Poszukiwany Poszukiwana” na najbardziej zaangażowanych w pracę wolontariacką wolontariuszy i animatorów. Konkurs realizowany był w 480 szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa Lubuskiego.

-Od kwietnia do grudnia 2011 Fundacja współpracowała z Gorzowskim Stowarzyszeniem Studentów. Była realizatorem poszczególnych zadań w projekcie „Wolontariat łączy pokolenia”, realizowanym dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

-Członkowie Fundacji wzięli udział w odbywającej się w Warszawie „IV DOROCZNEJ KONFERENCJI NA RZECZ AKTYWIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”, organizowanej przez Krajowy Ośrodek EFS i Stowarzyszenie CAL.

-Udział w szkoleniu unijnym dotyczącym tworzenia projektów pn. „Od pomysłu do projektu” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Zielonej Górze.

-Współrealizacja projektu „W poszukiwaniu Zaginionej Serotoniny” w ramach programu ‘Młodzież w działaniu ‘, mającego za zadanie zachęcić mieszkańców Gorzowa do poszukiwania „hormonu szczęścia”, czyli zaginionej serotoniny. Dla mieszkańców Gorzowa zorganizowane zostały ciekawe warsztaty, a także możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach tai chi, jogi, relaksie w grocie solnej i wykładach dot. naturalnego odżywiania z zakresu makrobiotyki. Współpracując z Kinem 60 Krzeseł przygotowaliśmy bezpłatny „Festiwal Filmów Optymistycznych”. Punktem kulminacyjnym obchodów był happening ”Kosmiczne Lęki’’. W kosmos miało poszybować 1000 chińskich lampionów z wypisanymi przez gorzowian lękami, niestety bardzo silny wiatr trochę utrudnił nam to zadanie. Skorzystało z niego 500 gorzowian.

– współorganizator (we współpracy z Akademią Aktywności Młodych) w projekcie pt.„ Wolontariat Wart Zachodu” realizowanym przez Gorzowskie Stowarzyszenie Studentów dla Urzędu Marszałk. Woj. Lubuskiego, zasięg projektu to woj Lubuskie. Rezultat :wzrost promocji wolontariatu i aktywności w lubuskich szkołach. Budżet 60 000 zł.

2010
+

-W trakcie rejestracji do KRS – jeszcze jako grupa nieformalna „Fanatycy Buchających Garów” od września do końca grudnia 2010 realizowaliśmy projekt pn. „Kuchnia laboratorium życia” w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Projekt dotyczył nauki makrobiotycznego odżywiania i gotowania. Udział w nim wzięło łącznie 65 osób. Projekt składał się z kampanii plakatowo-ulotkowej i medialnej, cyklu 10 cotygodniowych warsztatów, Festiwalu Zdrowego Odżywiania oraz nakręcenia i wyemitowania filmu dokumentalnego w lokalnych mediach.

-Uzyskaliśmy osobowość prawną, zostaliśmy zarejestrowani w KRS jako Fundacja.

-Uczestniczyliśmy w szkoleniu pn. „Szkolenie liderów animacji lokalnej”, w ramach projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach”, które odbyło się w Lubiatowie.