NOWEFIO-lubuskie lokalnie 2024-2026

Od 2018 roku jesteśmy operatorem mikrograntów dla młodych NGO oraz grup nieformalnych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Między Odrą a Bobrem realizujemy obecnie trzyletni projekt pt. „NOWEFIO -LUBUSKIE LOKALNIE 2024-2026”, realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich a sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej informacji o projekcie na dedykowanej stronie:  https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/

 

„NOWEFIO-lubuskie lokalnie 2024-2026” – to projekt, który realizowany będziew latach 2024-2026 przez naszą Fundację wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Miedzy Odrą a Bobrem. Projekt polega na wsparciu organizacji pozarządowych oraz  grup nieformalnych z terenu województwa lubuskiego, przy wykorzystaniu formuły małych grantów.  Planujemy udzielenie łącznie minimum 240 mikrodotacji. Równocześnie prowadzona będzie promocja, animacja oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, a liderów grup i młodych organizacji – realizatorów projektów obejmiemy wsparciem edukacyjnym w ramach LUBUSKIEJ SZKOŁY LIDERA.

STRONA DLA PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM

https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/

 

 

 

 

„NOWEFIO-lubuskie lokalnie” zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023 to 2 255 728,00 zł