O Fundacji

Od 2010 roku nasza Fundacja podejmuje różnego rodzaju inicjatywy społeczne i obywatelskie, angażując w nie społeczności lokalne województwa lubuskiego. Od 2012 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Specjalizujemy się w animacji lokalnej, w dużej mierze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. lubuskim.

Od 2018 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Między Odrą a Bobrem jesteśmy operatorem mikrograntów dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie województwa lubuskiego, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nasze działania w dużej mierze koncentrują się również na działalności proekologicznej.

 

Kadra

Prezes Zarządu: Milena Sieradzka

Członek Zarządu: Mikołaj Leszczyk

Rada Fundacji:  Maria Nalewajczyk, Piotr Kordylewski